9 Mayıs 2012 Çarşamba

Hz. Mehdi (AS) Sağ Bacağındaki İz


Hz. Mehdi (as)'ın sağ bacağında ten renginden daha koyu renkli bir iz olacaktır, bacak yapısı tüm vücudu gibi geniş yapılı olacaktır.


(HAZRETİN) (HZ. MEHDİ(AS)’IN) BACAKLARI GENİŞİRİCE VE SAĞBACAĞINDA BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİİZ BULUNMAKTADIR.
(Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)

(HZ. MEHDİ(AS)'IN) SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİİVARDIR.
 (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251

Hz. Mehdi (AS) Vücudundaki İzler

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (as)'ın vücudunda belirleyici bazı ben ve izler bulunduğunu bildirmiştir.HZ. MEHDİ(AS)’IN BACAĞINDA BİİZ VARDIR
(HAZRETİN) (HZ. MEHDİ(AS)’IN) BACAKLARGENİŞİRİCE VE SAĞ BACAĞINDA BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİİZ BULUNMAKTADIR.
(Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa 154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 Sayfa 376 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 322)

(HZ. MEHDİ(AS)'IN) SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİİZ VARDIR.
 (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

Hz. Mehdi (AS) Cilt Rengi

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın yüzünün parlayan inci yıldız gibi parlak ve temiz bir cilt yapısında olduğunu haber vermiştir.....( HZ. MEHDİ(AS)’IN) YÜZÜ İNCİ YILDIZ GİBİDİR ...
Muhammed Emir Naşiri, El İmam el Hz. Mehdi (as) fi’l –ehadis’l müştereke beyen’s sünne ve ş-şia


[HZ. MEHDİ(AS)]  BENİM NESLİMDEN, KIRK YAŞIN ÇOCUĞUDUR, OĞLUDUR, YÜZÜ PARLAK İNCİ YILDIZ GİBİDİR
Risale-i Mehdiyye al-i resul (r.a.) Ebu’l- Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed Ali El-Kani

(HZ. MEHDİ(AS)’IN) YÜZÜ PARLAYAN YILDIZ GİBİ ...
Ahir zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, s. 22

Hz. Mehdi (AS) Tanınmaması


Hz. Mehdi (as) çarşılarda dolaşacağı ve toplantılara katılıp insanlarla içiçe olacağı halde belli bir süre kimse onun Hz. Mehdi (as) olduğunu bilmeyeceklerdir.İmam Sadık(as) şöyle buyurmaktadır:
BU İŞİN SAHİBİNİN (HZ.MEHDİ’NİN),YUSUF(AS)’A BENZERLİĞİ BULUNMAKTADIR. ÇÜNKÜ YUSUF(AS) KARDEŞLERİNİ TANIMIŞTI, ANCAK KARDEŞLERİ ONU GÖRDÜKLERİ ZAMAN, KENDİNİ TANITINCAYA KADAR ONU TANIMAMIŞLARDI ... HALBUKİ O [HZ. MEHDİ(AS)], ONLARIN ÇARŞILARINDA GİDER GELİR. TOPLANTILARINDA HALILARININ ÜZERİNE AYAK BASAR. ALLAH’IN İZNİ İLE KENDİNİ TANITINCAYA KADAR ONLAR ONU (HZ. MEHDİ(AS)’I) TANIMAYACAKLAR.
(Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi Cilt:3)

Hz. Mehdi (as) hiçbir tarikat ya da şeyhe bağlı olmayacak, doğumu evde olacaktır


İmam Hasan(as) şöyle buyurmaktadır:
Meryem’in oğlu İsa(as)’nın onun arkasında namaz kılacağı Kaim (Hz. Mehdi (as)) hariç, .... hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yüce Allah, BOYNUNDA HİÇBİR KİMSENİN BİAT SORUMLULUĞU OLMAMASIİÇİN (HZ. MEHDİ(AS)’IN) DOĞUMUNU GİZLEYECEK VE GİZLİ OLMASINI EMREDECEKTİR.
(Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:3 Sayfa:165)

Müminler her zaman umut ve korku arasında olurlarOnların yanları yataklarından uzaklaşır. RABLERİNE KORKU VE UMUTLA DUA EDERLER ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. (Secde Suresi, 16)


Rablerinin azabına KARŞI (DAİMİ) BİR KORKU DUYMAKTADIRLAR.
Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz. (Mearic Suresi, 27-28)

Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın; O'NA KORKARAK VE UMUT TAŞIYARAK DUA EDİN. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (Araf Suresi, 56)

Onda acele edenler, (gerçekte) ona inanmayanlardır. İMAN EDENLER İSE, ONA KARŞI BİR KORKU İÇİNDEDİRLER ve onun gerçekten hak olduğunu bilirler. Haberiniz olsun; kıyamet-saati konusunda tartışanlar, gerçekte uzak bir sapıklık içindedirler. (Şura Suresi, 18)

Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, UMARAK VE KORKARAK BİZ'E DUA EDERLERDİ.Biz'e derin saygı gösterirlerdi. (Enbiya Suresi, 90)

Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik, 'İçi titreyerek korku duyanlara'ancak öğütle-hatırlatma (olsun diye indirdik). (Taha Suresi, 2-3)

Sen ancak, zikre (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah')a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. (Yasin Suresi, 11)

Hz. Mehdi (as)'ın cennet ile müjdelenmesiHz. Mehdi (as) Cennetin tavuskuşu (süsü)dur.
(Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa:105)


Deylemi'nin, 'Firdevs' kitabında Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Mehdi, cennet halkının yakışıklı gencidir." 
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

...Enes b. Malik (r.a.) den, şöyle demiştir: Ben, Resulullah (s.a.v.)'dan işittim, buyurdu ki: Biz Abdulmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. 
(Sünen-i İbni Mace, 10/349)