9 Mayıs 2012 Çarşamba

2007 yılında direnişçilerce bombalanan Bağdat Köprüsü Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametlerinden biridir


Müminlerin Emiri Ali (as)’den ... şöyle nakledilmiştir:
BAĞDAT’A KÖPRÜ YAPILDIĞI VE 1 KUYRUKLU YILDIZLAR DOĞUDAN DOĞDUĞU ZAMAN 2 ORDUNUN SÜVARİ BİRLİKLERİ KÖPRÜ ÜZERİNDE ÖLDÜRÜLECEKTİR.
(Muhtasar-u Basair-id Deracat Sayfa:237 ve Et Teşrif Bil Menun Sayfa:367 ve
Bihar Cilt:41 Sayfa:178)
1.     ...KUYRUKLU YILDIZLAR DOĞUDAN DOĞDUĞU ZAMAN...
HALLEY KUYRUKLU YILDIZI 1986 YILINDA DÜNYAMIZIN ÇOK YAKININDAN GEÇMİŞTİR
Hicri 1406'da yani Miladi 1986 yılında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır.
Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 200)
O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi AlamatilMehdiyy-il Muntazar, s. 53)
LULİN KUYRUKLU YILDIZI 2009 YILINDA DÜNYA’NIN YAKININDAN GEÇMİŞTİR.
Lulin kuyruklu yıldızı da aynı Halley Kuyruklu yıldızı gibi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430’da dünyanın yakınından geçti. Bilim adamları bu yıldızın tahminen 1000 yıl kadar sonra tekrar böyle bir geçiş yapacağı söylenmektedir. 
Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan) mağribedir (batıyadır)...

Ashabın verdiği habere göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Vaad edilen Mehdi (a.s.)'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İ DİŞ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR." MAĞBDEN (BATIDAN) MEŞKADIR (DOĞUYADIR) (4)...

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184
Mükerrer olarak, ŞARK CANİBİNDEN DOĞAN AMUD-U NURANİDEN (nurlu sütundan) sormaktasınız.

Bilesin ki,

Ashabın verdiği habere göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Vaad edilen Mehdi (a.s.)'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR."

Bu rivayetin yapıldığı haşiyede yazıldığına göre, o sütunun iki başı vardı.

Bu sütunun ilk doğuşu, Nuh (as) kavminin helaki zamanında oldu. Aynı şey, İbrahim (as) peygamberi ateşe attıkları sırada dahi doğdu. Firavun'un ve kavminin zamanında dahi doğdu.

Bir de, Yahya (as) peygamberin katledildiği zaman doğdu.

Her kim onu görür, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın.

Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun halinde idi. Sonra, ona bir eğrilik geldi; boynuz şeklini aldı.

İhtimaldir ki, onun için:

-iki başlı, isminin verilmesi, şu itibara göre ola: Her iki tarafında da bir incelik olup dişe benzerler; bunun için, her iki tarafta baş itibar edilmiştir. Nitekim, bir süngünün de her iki tarafı incelik taşısa, onun için de:

-İki baş, tabirini kullanır.

Kardeşim Şeyh Muhammed Tahir Bedahşi Confor'dan geldi. Şöyle anlatıyor:

-O sütunun üst tarafında da iki başı var; iki dişe benziyor. İkisi arasında da kısa bir ayrılık var.

Bu mânanın teşhisi sahrada hasıl oldu.

Aynı haberi, bir başka topluluk da verdi.

Halbuki bu doğuş, Mehdi (a.s.)'nin zuhuru zamanında olacak zuhur değildir. Zira, onun zuhuru, yüz başlarında olacaktır. Şu anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş vaziyettedir.

Hadis-i şerifte, Mehdi (a.s.)'nin alâmetleri hakkında şöyle anlatılmıştır:

"ŞARK TARAFINDA BİR KUYRUKLU YILDIZ DOĞUP AYDINLIK VERECEKTİR."

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?

Bu yıldıza:

-Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor:

-Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR (DOĞUYADIR) (4)...

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:

-Kuyruk... isminin verilmesi yerindedir.

Onun her günkü irtifı (geçiş yönü) ise, meşrikten mağribedir. Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır.

Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır.
2.    ... ORDUNUN SÜVARİ BİRLİKLERİ...

         TARİH: 2007
Kerkük-Bağdat Köprüsü Bombalandı
Irak'ın kuzeyindeki KERKÜK VE ERBİL KENTLERİNİ GÜNEYDEKİ BAŞKENT BAĞDAT'A BAĞLAYAN SARPA KÖPRÜSÜ DİRENİŞÇİLERİN DÜZENLEDİĞİ BOMBALI SALDIRIDA büyük hasara uğradığını bildirdi.
1. 2007 TARİHİNDE BAĞDAT KÖPRÜSÜ’NDE MEYDANA GELEN BU OLAY, DİRENİŞÇİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. HZ. ALİ (AS)’DA SÖZÜNDE DİRENİŞÇİLERE ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKMİŞTİR.

2. DOĞUDAN BATIYA DOĞRU HAREKETLERİNE BAŞLAYAN HALLEY VE LULİN KUYRUKLU YILDIZLARININ ÖZELLİKLERİ, HZ. ALİ (AS)’IN BAĞDAT KÖPRÜSÜ’NÜN YIKILIŞI İLE İLGİLİ OLARAK VERDİĞİ DETAYLARA BİREBİR UYMAKTADIR.  İKİ KUYRUKLU YILDIZ DA HİCRİ 1400 LERDE DÜNYANIN YAKININDAN GEÇMİŞLERDİR. VE İKİ YILDIZ DA HAREKETLERİNE DOĞUDAN BAŞLAMAKTADIRLAR.

3. GÜNÜMÜZDEN 1400 YIL ÖNCE HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİ OLARAK HABER VERİLEN BU OLAY DA, HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHUR ETTİĞİ HİCRİ 1400 LER İÇİNDE YANİ 2007 YILINDA AYNI DETAYLARIYLA VUKUU BULMUŞTUR.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder