9 Mayıs 2012 Çarşamba

Hz. Mehdi (as)'ın cennet ile müjdelenmesiHz. Mehdi (as) Cennetin tavuskuşu (süsü)dur.
(Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa:105)


Deylemi'nin, 'Firdevs' kitabında Abdullah b. Abbas'dan rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur:
"Mehdi, cennet halkının yakışıklı gencidir." 
(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

...Enes b. Malik (r.a.) den, şöyle demiştir: Ben, Resulullah (s.a.v.)'dan işittim, buyurdu ki: Biz Abdulmuttalib'in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. 
(Sünen-i İbni Mace, 10/349) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder