9 Mayıs 2012 Çarşamba

ENAM SURESİ’NİN 89. AYETİ


ENAM SURESİ’NİN 89. AYETİNDE GEÇEN; ...EĞER BUNLARI TANIMAYIP KÜFRE SAPIYORLARSA, ANDOLSUN, BİZ BUNA (KARŞI) İNKÂRA SAPMAYAN BİR TOPLULUĞU VEKİL KILMIŞIZDIR.” İFADESİNİN EBCED DEĞERİ 1990 VE 2010 YILLARINI VERMEKTEDİR.


Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa, andolsun, biz buna (karşı) inkâra sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.
(En’am Suresi 89)
...Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa, andolsun, biz buna (karşı) inkâra sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.
Arapça Okunuşu:
Ulaike elleziyne ateynahum elkitabe ve elhukme ve ennubuvvete fe in yekfur biha haulai fe kad vekkelna biha kavmen leysuu biha bi kafiriyne
fe     in   yekfur biha haulai   fe     kad  vekkelna biha  kavmen leysuu biha  bikafiriyne
80 +51 +  310 +  8  +  38   +   80 + 104 +   107  +    8  +     147  +    107 +   8 +    363 =1411-1990 (Şeddesiz)
80 +51 +  310 +  8  +  38   +   80 + 104 +   127  +    8  +     147  +    107 +   8 +    363 =1431- 2010 (Şeddeli)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder