9 Mayıs 2012 Çarşamba

Bediüzzaman Hazretleri ''Küfrün beli kırıldı''


Bediüzzaman Hazretleri ''Küfrün beli kırıldı'' diyerek, ''küfrün etkisi azaldı'' demektedir. Hz. Mehdi (as) devrinde ise küfür fikren tamamen son bulacaktır.

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’da deccaliyet ve süfyaniyet önce gittikçe yayılacak, sonra Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın fikri mücadeleriyle bu fitneler tamamen son bulacak, demiştir.
Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden (materyalizm, Darwinizm’den) tevellüd eden (doğan) bir cereyan-ı Nemrudane (isyankar bir cereyan), GİTTİKÇE ÂHİR ZAMANDA FELSEFE-İ MADDİYE VASITASIYLA (materyalist felsefe vesilesiyle) İNTİŞAR EDEREK (yayılarak) KUVVET BULUPUluhiyeti (Allah’ın varlığını) inkâr edecek bir dereceye gelir. (Mektubat s. 57)
Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı Nemrudane...
Yani, Bediüzzaman Hazretleri, isyankar yani anarşist terörist faaliyetlerin materyalist Darwinist ideolojilerden destek aldığını vurguluyor.
Gittikçe ahir zamanda...
Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Gittikçe ahir zamanda diyor. Yani, “benden sonra küfür artacak” diyor. Gittikçe kelimesiyle de ivme kazanarak şiddetlenecek bir duruma işaret ediyor.
Felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek  kuvvet bulup
Demek ki fitneler, Materyalist Darwinist ideolojilerden aldığı destekle yayılacak ve kuvvet bulacak. Kuvvet bulmak ne demektir? Bediüzzaman Hazretleri’nden sonraki dönemde dinsizliğin, fitnenin, acıların, zulümlerin daha da artması demektir.
Uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir.
Yani, Bediüzzaman Hazretleri’nden sonra Darwinist, Materyalist ideolojiler öyle gelişip kuvvet bulacak ki, Allah’ın açıkça inkar edildiği bir dönem olacak. İşte sürekli artarak gelişen bu fitneyi, bu belayı Hz. Mehdi (as) durduracak.
DARWINİST, MATERYALİST FİTNEYİ FİKREN TAM SUSTURMAK HZ. MEHDİ (AS)’IN VAZİFESİDİR
FEN VE FELSEFENİN tasallutiyle (etkisiyle) ve MADDİYYUN VE TABİİYYUN TAUNU, (materyalizm, Darwinizm ve ateizm hastalığı) beşer içine intişar etmesiyle (insanlar arasında yayılmasıyla), her şeyden evvel FELSEFEYİ VE MADDİYYUN FİKRİNİ (materyalizm, Darwinizm ve ateizm gibi Allah’ı inkar eden dinsiz akımları) TAM SUSTURACAK TARZDA imanı kurtarmaktır... (Emirdağ Lahikası, s. 259)
Fen ve felsefenin tasallutiyle ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle
Yani, Materyalist, Darwinist ve ateist ideolojilerin sözde bilimi kullanarak insanlar arasında adeta bir salgın hastalık gibi yayılmasıyla
Her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyyun fikrini tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır.
Demek ki Hz. Mehdi (as), Darwinist Materyalist ideolojileri ilimle, bilimle, fikirle tam olarak susturacak, yani fikren ortadan kaldıracak ve insanların imanına vesile olacak.
Bediüzzaman Hazretleri devrinde, Darwinist Materyalist ideolojiler tam anlamıyla susturulmuş mudur?
Hayır, susturulmamıştır.
Üstadımız Hazretleri, imanın yayılmasında çok kıymetli büyük hizmetler yapmış, bu faaliyetleriyle Hz. Mehdi (as)’a zemin hazırlamış, ancak onun devrinde dinsiz ideolojilerin tam olarak etkisiz hale getirilmesi mümkün olmamıştır. Darwinizmin ve materyalizmin fikren tam mağlup edilmesi, bu vesileyle insanların imanlarının kurtarılması Hz. Mehdi (as)’ın vazifesidir ve bu vazifeyi tam yerine getirecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder