9 Mayıs 2012 Çarşamba

Bediüzzaman Hazretleri ''küfrün beli kırıldı'' 2


Bediüzzaman Hazretleri ''küfrün beli kırıldı'' diyerek, ''küfrün etkisi azaldı'' demektedir. Hz. Mehdi (as) devrinde ise küfür fikren tamamen son bulacaktır -2-


Bediüzzaman Hazretleri kendi devrinde yaptığı imani çalışmayla dinsizliğe fikren önemli bir darbe indirmiştir. Ancak bu fikri darbe küfrü tamamen yok edici değil, ETKİSİNİ AZALTICI BİR FİKRİ DARBEDİR.
Üstadımız, Hutbeyi Şamiye’de Hicri 1371 (Miladi 1952) yılından sonra İslam aleminde meydana gelecek gelişmeleri anlatmıştır. Bu hutbesinde küfrün tam olarak etkisiz hale getirilmesinin ise, Hz. Mehdi (as) devrinde olacağını söylemiş ve Hicri 1371’den “30-40 SENE SONRA”“YARIM ASIR SONRA” gibi net tarihlerle küfrün tam yenilgisinin Hicri 1400’lerden itibaren gerçekleşeceğini söylemiştir.
Evet, ŞİMDİ OLMASA DA 30-40 SENE SONRA fen ve hakiki marifet (ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (iyi ve faydalı yönlerini) o üç kuvveti tam teçhiz edip (o üç kuvvetle donatıp), cihazatını verip (gerekli ihtiyacını karşılayıp) O DOKUZ MANİLERİ MAĞLUP EDİP (o dokuz engelleri yenip) DAĞITMAK İÇİN taharri-i hakikat meyelanını (gerçekleri araştırma eğilimini) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz düşman taifesinin (sınıfının) cephesine göndermiş, inşaAllah YARIM ASIR SONRA ONLARI DARMADAĞIN EDECEK.
(Hutbe-i Şamiye, sf. 25)
Şimdi olmasa da 30-40 sene sonra
Burada Bediüzzaman Hazretleri küfrün yenilgisinin ne zaman olacağının tarihini veriyor. “ŞİMDİ DEĞİL”, yani benim yaşadığım devirde değil, 30-40 SENE SONRA, yani Hicri 1371’den 30 – 40 sene sonra” demektedir.
Hicri 1371 + 30 = Hicri 1401 = Miladi 981
Hicri 1371 + 40 = Hicri 1411 = Miladi 1991
... fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini (faydalı yönlerini), o üç kuvveti tam teçhiz edip...
Demek ki, Hz. Mehdi (as) bilimin ve teknolojinin tüm yönlerinden en iyi şekilde faydalanacak.
... cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için...
Bediüzzaman Hazretleri, “Mağlup edip dağıtmak” ifadesini kullanıyor. Küfrün belini kırmak, küfrü fikren mağlup edip dağıtmak değildir. Mağlup edip dağıtmak, tıpkı Hz. Musa (as)’ın buzağı heykelini yakıp küllerini denize savurarak yok etmesi gibi, küfrü fikren tam anlamıyla etkisiz hale getirmekdinsizliğin sebep olduğu tüm belaları ortadan kaldırmak, acıların, zulümlerin, haksızlıkların, mağduriyetlerin son bulmasını sağlamak demektir.
Üstadımız devrinde ise, küfür son bulmamıştır, dinsizliğin sebep olduğu belalar ortadan kalkmamıştır, acılar, zulümler, haksızlıklar bitmemiştir.
Allah’ın izniyle tüm bunları Hz. Mehdi (as), talebeleriyle birlikte gerçekleştirecektir.
...taharri-i hakikat meyelanını (yani, gerçekleri araştırma eğilimini) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş,
Demek ki Hz. Mehdi (as), ilmi mücadelesini sevgiyle ve şefkatle yürütecek, dinsizliğin dinini gerçek, somut bilgilerle fikren yok edecektir.
... inşaAllah yarım asır sonra onları darmadağın edecek...
Bediüzzaman Hazretleri bir kez daha tarih veriyor. YARIM ASIR SONRA, yani Hicri 1371’den 50 yıl sonra diyor. Hicri 1371’den 50 yıl sonrası ise Hicri 1421, yani Miladi 2001’dir.
YARIM ASIR SONRA: 1371 + 50 = 1421 = 2001
Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, bu sözünde önemli bir gerçeğe daha dikkat çekmiştir. “Darmadağın etmek” sözünü özellikle kullanmıştır.
Bir şeyin darmadağın olması, tam anlamıyla dağılıp bitmesi demektir. Yani Bediüzzaman Hazretleri, “yarım asır sonra onları darmadağın edecek” sözüyle, dinsizliğin kendisinden yarım asır sonra Hz. Mehdi (as) vesilesiyle tam olarak etkisiz hale getirileceğini söylemektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder