9 Mayıs 2012 Çarşamba

Al-i İmran Suresi'nin 103. ayeti


Al-i İmran Suresi'nin 103. ayetinde geçen; ''Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın...'' ifadesinin ebced değeri Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış tarihi olan 1900 yıllarına işaret etmektedir.

ALLAH'IN İPİNE HEPİNİZ SIMSIKI SARILIN. DAĞILIP AYRILMAYIN. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.
Al-i İmran Suresi, 103

1-) Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın.
Va'tasimuu    bihabli   Allahi   cemiyan
6   +  607 +      42    +    96   +    124  = 875 (Şeddeli)
2-) Dağılıp ayrılmayın.
Ve     la    tefarrukuu
6  +  32  +   987 = 1025 (Şeddeli)
1025 + 875 = 1900
''ALLAH'IN İPİNE HEPİNİZ SIMSIKI SARILIN. DAĞILIP AYRILMAYIN...'' ifadesinin ebced değeri 1900 tarihini vermektedir. Ayet bir yönüyle, 1900’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasına ve İslam Devletleri’nin ayrılmasına işaret etmektedir.
Doğrusunu Allah Bilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder