9 Mayıs 2012 Çarşamba

Hz. Mehdi (AS) Cilt Rengi

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın yüzünün parlayan inci yıldız gibi parlak ve temiz bir cilt yapısında olduğunu haber vermiştir.....( HZ. MEHDİ(AS)’IN) YÜZÜ İNCİ YILDIZ GİBİDİR ...
Muhammed Emir Naşiri, El İmam el Hz. Mehdi (as) fi’l –ehadis’l müştereke beyen’s sünne ve ş-şia


[HZ. MEHDİ(AS)]  BENİM NESLİMDEN, KIRK YAŞIN ÇOCUĞUDUR, OĞLUDUR, YÜZÜ PARLAK İNCİ YILDIZ GİBİDİR
Risale-i Mehdiyye al-i resul (r.a.) Ebu’l- Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed Ali El-Kani

(HZ. MEHDİ(AS)’IN) YÜZÜ PARLAYAN YILDIZ GİBİ ...
Ahir zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, s. 22

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder