9 Mayıs 2012 Çarşamba

Hz. Mehdi Zuhuru


Hz. Mehdi (as) zuhur ettiği vakit canlı tv, radyo ve internet yayınları aracılığıyla insanlar onun konuşmalarını dinleyecek ve mehdi (as)'ı göreceklerdir.Ebû Ali el-Eş’arî; Hasan b. Ali el-Kûfî, Abbas b. Âmir, Rabî’ b. Muhammed el-Muslî aracılığıyla Ebû Rabî’den rivayet eder:
Ebû Abdullah’ın (Cafer Sâdık aleyhisselâm) şöyle buyurduğunu duydum:
El-Kâim (Hz.Mehdi aleyhisselâm) ortaya çıktığında Allah müminlerin kulaklarını ve gözlerini açar (işitme ve görme hususunda müminlere yardım eder). Böylece onlarla Kâim (Hz.Mehdi aleyhisselâm) arasında her hangi bir haberci bulunmaz ve o, bulunduğu mekândan (doğrudan) müminlere seslenir, müminler de onu duyar ve görürler.

Kuleynî, Kâfî, c.8, s.240–241, hadis no: 329.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder